Miljöpolicy

Täckdikningstjänst AB lägger grunden till ett bra miljöarbete genom att:

Följa lagstiftningar och normer
Välja arbetsmetoder ur ett miljövänligt perspektiv
Välja material för att miljöpåverkan ska minimeras
Arbetar för att källsortering och återvinning av avfall vidareutvecklas
Ständigt förbättra våra miljömål till det bättre

Avloppsrening med Markbädd