Kvalitetspolicy

Täckdikningstjänst AB lägger grunden till ett bra kvalitetsabete genom att:

Följa normer och lagstiftningar
Kompetent och engagerad personal
Korta beslutsvägar
Aktivt arbete med alternativa lösningar för förbättrad kvalitet
Vara lyhörda för våra kunders önskemål
Lönsamhet uppnås både för kund och oss genom att göra rätt första gången

Avloppsrening med Markbädd